POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator: Firma GULAJSKI Rafał Gulajski

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Rafał Gulajski, prowadzący działalność pod nazwą Firma GULAJSKI Rafał Gulajski pod adresem: ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica, NIP: 9690311336

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu to: adres IP, identyfikator użytkownika, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka, dodanie recenzji), numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli zakup na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli zakup na potrzeby firmy).

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. d RODO)

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 2. Składanie żądań z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sklep@gulajski.pl.
 3. W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez przesłanie swoich żądań na w/w adres sklep@gulajski.pl.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu nazwa firmy

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Firmy GULAJSKI Rafał Gulajski:

 • partnerzy handlowi
 • firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
 • firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne.

Gdy uzna Pan/Pani, iż Firma GULAJSKI jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.